Kulturarv Fyn arbejder for den fynske kulturarv, uanset om det er ”den flytbare kulturarv” (f.eks. genstande, bøger og arkivalier), den faste kulturarv (f.eks. bygninger og kulturmiljøer) og den immaterielle kulturarv (f.eks. litteratur, traditioner, udtryk, vaner). Kulturarv Fyn er et samarbejdsorgan for de fynske arkiver, biblioteker og museer m.fl. (ABM-institutioner).

Kulturarvsboxen

I september 2008 dannede en række fynske museer, biblioteker, arkiver og kulturelle foreninger sammenslutningen Kulturarv Fyn, med det formål at samle og styrke det tværfaglige samarbejde og fælles fokus på den fynske kulturarv.

Kulturarv Fyn er åben for institutioner, foreninger og samvirker med interesse for kulturarv på Fyn og omliggende øer.

Kulturarv Fyn yder desuden rådgivning til foreninger og private om kulturmiljøspørgsmål, herunder også om spørgsmål, der angår fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og miljøer.

Kontakt

Kulturarv Fyn

Johnny Wøllekær
Odense Stadsarkiv
Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf.: 65511032
jwoe@odense.dk