I september 2008 dannede en række fynske museer, biblioteker, arkiver og kulturelle foreninger sammenslutningen Kulturarv Fyn, der skal samle og styrke samarbejdet mellem de fynske kulturarvsinstitutioner.

Fyn under Svenskekrigene.

Kulturarv Fyn er åben for institutioner, foreninger og samvirker med interesse for kulturarv og kulturmiljø på Fyn og omliggende øer. Kulturarv Fyn er på mange måder et nyt tværfagligt samarbejde mellem de fynske kulturarvsinstitutioner og er i sin bredde et pionerorgan på kulturarvsområdet.

Kulturarv Fyn yder desuden rådgivning til foreninger og private om kulturmiljøspørgsmål, herunder også om spørgsmål, der angår fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og miljøer.

Kontakt

Kulturarv Fyn

Johnny Wøllekær
Odense Kommune
Stadsarkivet
Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf.: 65511032
jwoe@odense.dk