Landsbyer i Fyns Amt

Fyns Amts fredningsafdeling foretog i årene 1982-1983 en undersøgelse af de fynske landsbyers historie.

Undersøgelserne skete i samarbejde med Odense Universitet, Historisk Institut. Landsbyernes udviklingshistorie blev primært leveret af lektor Erland Porsmose, der på dette tidspunkt var i gang med at indhente stof til en doktorafhandling om ”De fynske landsbyers historie i dyrkningsfællesskabets tid, forsvaret 1987. Herudover ansatte Fyns Amt et mindre antal historiestuderende, der leverede materiale til undersøgelsen udfra kendte trykte kilder.

Der var ikke tale om besigtigelser, men en systematisk gennemgang af alle 608 landsbyer, systematisk gennemgået i de samme 6 skemaer. Der blev udgivet en rapport for hver af de dengang 32 fynske kommuner. Alt arbejde foregik analogt.

Ved gennemgangen af hver landsby blev der foretaget en vurdering af den enkelte landsbys bevaringsværdi i forhold til vejstruktur, markstruktur, bebyggelsen i landsbyen, udflytningsgrad m.m. Skemaernes indhold er forklaret i ”Foreløbig  orientering 1983.”

Kortmateriale i form af O1 kort og nyeste 4 cm kort blev inddraget. I samme målestoksforhold(1:25000) blev der lavet et kort for hver landsby med omgivelser med anført ager, skov , mose mm. Omgivet af ejerlavsgrænserne. Kortet blev håndtegnet ud fra O1 kortet.   

Landsbyerne blev efter en sammenfattende vurdering inddelt i landsbyer med:

  • Ingen interesse
  • Interesse 
  • Stor interesse
  • Særlig interesse

23 Landsbyer blev udvalgte til at have særlige kulturhistoriske interesser (set i forhold til de oprindelige strukturer og bebyggelsesmønstre før udskiftningen) Kun disse 23 blev efterfølgende besigtiget, og da dette skete 12 år senere havde meget forandret sig.

Landsbyer i de fynske kommuner