Mod. Strøm I

En kunst- og kulturfestival

Kunstinstallation i bunker ved den tidligere Beldringe Flyveplads, det største tyske anlæg på Fyn under besættelsen. Kunstnere: Camilla Gaugler og Mikkel Larris. (Foto: Ann Ammons)

Projektet blev søsat af Kulturregion Fyn i 2016 i samarbejde med en række kulturaktører på Fyn, herunder Kulturarv Fyn. Projektet havde til formål at vise det kreative potentiale, som Fyn og øerne rummer, samt at skabe en debat om områdets kulturelle og kulturhistoriske værdier og kvaliteter.

Mod.Strøm bragte borgere, kunstnere og kulturaktører sammen i nye partnerskaber, som genererede liv på forladte og uudnyttede steder i de ni kommuner, der tilsammen udgør Kulturregion Fyn, og ved at italesætte de fortællinger, steder og kulturelle tiltag, der historisk binder os sammen. Ved at inddrage borgere, kunstnere og kulturaktører i at nytænke og revitalisere forladte og uudnyttede steder gennem kunst- og kulturprojekter, skabtes der grobund for nye drømme og visioner for Fyn og øerne som en region, hvor kreative partnerskaber kunne være med til at synliggøre og markedsføre Fyn og øerne som et levende, legende og innovativt sted.

Arbejdet med at give nyt liv til glemte eller uudnyttede steder kulminerede i første omgang med en kunst- og kulturfestival fra den 8.-17. september 2017.

Et tilbageblik på Mod.Strøm kunst- og kulturfestival 2017: