Aktiviteter

På denne side vil der løbende blive informeret om de aktiviteter som KulturarvFyn er involveret i og de tilbud som du kan benytte dig af.

Hvad sker der nu på Fyn

I øjeblikket er der et spændende projekt igang omkring den fynske kulturarv. Denne kulturarvsbox rejser rundt på Fyn og er i øjeblikket i Haarby. Læs mere herunder.

Med Kulturarvsboxen får viden, arkivalier og genstande, som ellers ikke udstilles eller er tilgængelige for offentligheden et sted at blive formidlet. Dermed kan interessante aspekter af den fynske historie, som i det daglige er gemt på lokalarkiver og museernes depoter, nå ud til en bredere befolkning.

Kulturarvsboxen er indrettet som et udstillingslokale på et traditionelt museum med montrer til genstande, plads til plancher med tekst og billeder, og skærm med mulighed for at vise film. Udstillingslokalet er her en container med solceller, der gør den selvforsynende med strøm til lys, klimastyring og anden elektronik. Udstillingsrummet kan stå ubemandet, i det der er automatisk døråbning- og lukning på faste tidspunkter, alarm og brudsikre montrer.