Bestyrelse

Herunder kan du se hvem der er med i bestyrelsen for KulturarvFyn.

Kulturarv Fyns bestyrelse består af:

Mette Ladegaard Thøgersen(formand), Østfyns Museer

Tidsel Lund Jacobsen, Øhavsmuseet

Esben Hedegaard (Kasserer), Svendborg Museum

Torben Lindegaard, Kulturmiljørådet

Troels Malthe Borch, Østfyns Museer

Winnie Foldager (dirigent) Nyborg Bibliotek

Johnny Wøllekær (sekretær), Odense Stadsarkiv