Bestyrelse

Herunder kan du se hvem der er med i bestyrelsen for KulturarvFyn.

Kulturarv Fyns bestyrelse består af:

Mette Ladefoged Thøgersen(formand), Østfyns Museer

Tidsel Lund Jacobsen, Øhavsmuseet

Esben Hedegaard (Kasserer), Svendborg Museum

Torben Lindegaard, Kulturmiljørådet

Troels Malthe Borch, Østfyns Museer

Johnny Wøllekær (sekretær), Odense Stadsarkiv