Langelands Museum

Jens Winthersvej 12, 5900 Rudkøbing

63511010

langelandsmuseum@langelandkommune.dk

www.langelandsmuseum.dk

Langelands Museum består af mangeartede udstillinger på Langeland og Strynø. Museet er også en forskningsinstitution, som udgiver bøger om vidt forskellige emner, og museet udfører historiske og etnologiske undersøgelser. Hvert eneste år bliver der foretaget arkæologiske udgravninger – både til lands og til vands. På landjorden dækker Langelands Museum arkæologisk Langeland, Strynø og Ærø, og til vands farvandene omkring hele Fyn og den østlige side af Sønderjylland.

Langelands Museums omfangsrige arkæologiske udstilling er lukket frem til 2011-2012. Museets magasin er ved at blive udbygget, og mange genstande fra magasinet bliver midlertidigt opbevaret i udstillingen.

Langelands Museum – billede bør udskiftes med bedre opløsning
Standure – billede bør udskiftes med bedre opløsning

Langelands Museum er lokalmuseum for Langeland, Siø og Strynø. Det har det arkæologisk ansvar for Ærø og for undervandsarkæologien i det gamle Fyns Amt samt Sønderjyllands østkyst. Museet blev stiftet i år 1900 af købmand Jens Winther og ejes i dag af Langeland Kommune.

Blandt de emneområder, som museet for nyere tids vedkommende prioriterer højest, er de områder, hvor museet har særlige samlinger og udstillinger – havebrug, julens traditioner, fiskeri og søfart, bådkultur, hestevognstransport, skovbrug, herskabstyende samt den kolde krig og søforsvaret. Der ydes i øjeblikket en koncentreret indsats for at opbygge museets udstilling på Langelandsfortet, det ene af de to danske forter fra den kolde krig, der skulle forhindre Warszawapagtens flåde i at passere gennem de danske bælter. Her skal historien om den kolde krig og dens dagligdag fortælles.

Inden for oldtidssamlingerne, der hører til blandt de største i landet, ligger tyngden på perioderne stenalder og vikingetid, men hér samles aktivt inden for alle perioder – til lands og til vands. Museet satser her på ‘fjernmåling’ – højteknologiske måder at finde arkæologiske lokaliteter på – også til lands og til vands. Museet indtager en central rolle i projekter i skandinavisk og EU-regi mht.

kulturlandskaber under vand og har et veludviklet og aktivt dansk og internationalt netværk.