Kulturarvsboxen

Vi tænker ind i boxen.

Med Kulturarvsboxen får viden, arkivalier og genstande, som ellers ikke udstilles eller er tilgængelige for offentligheden et sted at blive formidlet. Dermed kan interessante aspekter af den fynske historie, som i det daglige er gemt på lokalarkiver og museernes depoter, nå ud til en bredere befolkning.

Kulturarvsboxen er indrettet som et udstillingslokale på et traditionelt museum med montrer til genstande, plads til plancher med tekst og billeder, og skærm med mulighed for at vise film. Udstillingslokalet er her en container med solceller, der gør den selvforsynende med strøm til lys, klimastyring og anden elektronik. Udstillingsrummet kan stå ubemandet, i det der er automatisk døråbning- og lukning på faste tidspunkter, alarm og brudsikre montrer.

Kun fantasien sætter grænser for hvor Kulturarvsboxen kan dukke op. Den er tilmed nem at flytte og udstillingerne kan hurtigt skiftes. Det gør den oplagt til udstillinger om den nære historie, som trænger til at komme frem i lyset. For os har ønsket været at sætte fokus på de ting, der ikke nødvendigvis er det første, vi tænker på, når vi hører ordene ”fynsk kulturarv”.

Overalt i lokalsamfundene er der historier, der fortjener at komme frem i lyset, og ved at formidle dem på stedet kan vi gøre kulturarven relevant og nærværende for borgerne. Den utraditionelle formidling i en container vil pirre folks nysgerrighed. Vi vil skabe en lange række aha-oplevelser for de besøgende og inspirere nye brugergrupper til at interessere sig for vores fælles historie.

Når man placerer genstande og fortæller historien på den scene, hvor de oprindeligt hører til, får de en helt anden betydning. Steder, man ikke tænker har nogen historie, bliver pludselig relevante. Ved at placere Kulturarvsboxen på steder, hvor historien ikke normalt bliver fortalt, kan vi formentlig fange helt nye brugergrupper og gøre dem opmærksomme på deres historie og deres identitet.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os!