Højryggede agre

Fra ca. 1200-1800 blev den dyrkede jord pløjet i lange agre, bonden pløjede jorden sammen sådan at der fremkom højere og lavere partier. Marken fik udseende som en vaskebræt. De lavere partier blev kaldt rener, og de fungerede som afledning af vandet på marken. På de dyrkede marker er disse spor forsvundet i dag, men de kan ses i ældre skove. Kartografisk dokumentationscenter, SDU foretog i 1980-erne undersøgelser af udvalgte områder på Fyn.