Svendborg Museum

Svendborg Museum
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg

Tlf.: +45 6221 0261
Fax: + 45 6220 2161
info@svendborgmuseum.dk
www.svendborgmuseum.dk
 

Svendborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum, med ansvar for at indsamle, bevare, udforske og formidle kulturhistorien i Svendborg Kommune. Denne opgave varetager museet ud fra tre vidensområder; Arkæologi, Forsorg samt Nyere Tid & Søfart. Derudover driver museet Svendborg Byhistoriske Arkiv.

Hovedparten af museets 15-20 ansatte virker fra domicilet på Viebæltegård, Svendborgs gamle Fattiggård og Arbejdsanstalt, hvor også museets forsorgsmuseum er placeret. Derudover udstiller vi i Anne Hvides Gård, på Broholm og på Egeskov mølle. Museet har også to museumsskibe ”Viking” og ”Hjortø”. Til hvert af de to skibe og til Egeskov Mølle er knyttet et laug, som består af frivillige, der hjælper til med vedligeholdelse og drift. Du kan se mere om os og vores udstillinger på www.svendborgmuseum.dk.

Anne Hvides Gård, Svendborg – Billede bør udskiftes lav opløsning
Måtteværksted på Forsorgsmuseet – Billede bør udskiftes lav opløsning