Kystkulturmiljøer i Fyns Amt

Der er registreret 299 kulturmiljøer, som er afgrænsede områder med kulturspor, der afspejler menneskets brug af havet og kysten til forskellige tider og forskellige formål.

Drejø gamle havn

Nogle kulturmiljøer har kunnet registreres som et hele, medens andre indeholder spor af mange forskellige aktiviteter. I disse tilfælde er enkelte helheder i kulturmiljøet beskrevet separat, og inden for helheden er enkelte elementer i en række tilfælde beskrevet separat.

Registreringen omfatter 1218 objekter fordelt på 299 kulturmiljøer, 520 helheder og 399 elementer.

Her kan du tilgå databasen med Kystkulturmiljøer i Fyns Amt: http://kystkulturfyn.dk/kystreg.htm