Nuværende udstilling

Udstillingsperiode forlænget!

Udstillingen ”Arkæologi på tværs” kan ses i Langeskov frem til den 24. maj. Vi er rigtig glade for at Langeskov Centret har takket ja til at Kulturarvsboxen bliver stående på parkeringspladsen frem til Pinse. Nu får endnu flere gæster mulighed for at se den spændende udstilling.

Etablering af en gasledning som Baltic Pipe indebærer jordarbejde, som kan betyde at fortidsminder forsvinder. Derfor har arkæologer fra Østfyns Museer, Øhavsmuseerne og Odense Bys Museer undersøgt de ca. 77 kilometer, som er rørledningens længde på Fyn.  På den måde er vores viden om fortidsminderne sikret for eftertiden. De arkæologiske undersøgelser sluttede 1. marts. Derfor er det da også første chance for at få et kig på fundene.

Vi glæder os til at se dig!

Det var et lille sluttet selskab, der kunne åbne udstillingen ”Arkæologi på tværs”. Restriktioner og forsamlingsforbud kunne dog ikke lægge en dæmper på glæde over åbningen af årets første udstilling. Foto: Ann Ammons.
Det er de helt små redskaber, der tages i brug, når arkæologerne frigør et skelet fra jorden. Foto: Østfyns Museer.